MSFK Bli Medlem Verksamhet Anläggningar Tävlingar Styrelse Bilder Sponsor Om

Öppettider Ängomstjärn

Maj-Augusti 13.00-22.00
September   13.00-21.00
Oktober       13.00-20.00

klart.se

Premiär Ängomstjärn

Lördag 20 Maj

Bokningsansvarig Ängomstjärn Håkan Eriksson 070-218 33 15

Information till medlemmar.

Ängomstjärn Uthyrd

31/5 Ljustadalens skola  9 - 13

3/6   Sonoco 10 - 13
4/6   Bravida 10 - 13
10/6 Kubal    10 - 13
11/6 RVU      10 - 13
14/6 RSMH    10 - 13
14/6 PRO      10 - 13